עו''ד מיכל רוטשילד

מומחית להגבלים עסקיים
ראשת מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות במשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' המתמחה במשפט מסחרי. מייעצת לחברות בתחומי ההגבלים העסקיים והתחרות בנושאים כמו הסדרים כובלים, מונופולים, מיזוגים, חוק הריכוזיות וחוק המזון. מייצגת חברות בפני הממונה על התחרות ובפני ערכאות שונות.
עוד
מיכל רוטשילד
עברית
אנגלית
שפות
- ללא -
אזור מגורים
תל אביב
ישוב

תחומי התמחות

הגבלים עסקיים ורגולציה
המלצות