פרופ׳ פאדיה נאסר

מומחית לשיטות הערכה ומדידה בחינוך
מרצה וחוקרת בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. לשעבר חברה במועצה להשכלה גבוהה, מכהנת כראש ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לצעירים ערבים וחברה בוועדה לקידום נשים באקדמיה. בשנים 2011-2007 עמדה בראש החוג לתכנון לימודים והוראה ובראש המגמה לשיטות מחקר, מדידה והערכה. מחקריה מתמקדים במתודולוגיה של מדידה והערכת הישגים בזיקה למגדר ולתרבות ובהערכת מורים והוראה. האשה הערבייה הראשונה שהוענק לה תואר פרופסור מאוניברסיטה בישראל.
עוד
פאדיה  נאסר
שפות
- ללא -
אזור מגורים
כאוכב אבו אל-היג'א
ישוב

תחומי התמחות

הערכה ומדידה בחינוך, המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), הישגים במתמטיקה, במדעים ובסטטיסטיקה
המלצות